Polish

Co To Jest Błąd Połączenia I Jak Go Naprawić?

Oprogramowanie to świetny sposób na płynne działanie komputera i ochronę przed błędami.

Jeśli masz do czynienia z najnowszym błędem synchronizacji na swoim komputerze, ten doskonały wpis na blogu może pomóc Ci go dostosować.Błąd synchronizacji urządzenia pojawia się podczas próbkowania, gdy występują problemy z połączeniem między urządzeniami. Większość komputerów zaczyna korzystać z wielu portów USB, ale zazwyczaj nie można ich zsynchronizować ze sobą. Zewnętrzny koncentrator USB jest ważny, aby uniknąć niepotrzebnych problemów z synchronizacją przy porównywaniu urządzeń.

Co często się nazywa synchronizacja?

Synchronizacja to koordynacja miejsc dostępnych dla harmonijnego działania organizmu. Na przykład dyrygent utrzymuje synchronizację orkiestry, a czasem cofa się w czasie. Systemy, które są z pewnością synchroniczne ze wszystkimi częściami, są nazywane synchronicznymi lub synchronicznie obecnymi, podczas gdy te, które nie są synchroniczne, mogą stać się asynchroniczne.

W tym obszarze opisano niektóre wady, które mogą wystąpić również podczas dobrego, solidnego podsumowania synchronizacji danych. Nie zawiera prawie wszystkich prostych błędów, niestety podano przykłady, które pomogą zidentyfikować typy błędów, które zwykle mogą wystąpić. Niektóre z trudności wymienionych w tym akapicie są wykrywane przez nośnik wiersza poleceń EPIC i muszą zostać poprawione przed uruchomieniem zadania synchronizacji danych w prawie każdym przypadku. W raporcie synchronizacji mogą pojawić się jednocześnie inne błędy.

Brak wymaganej usługi

Przykład

Jak naprawić błąd synchronizacji w Outlooku?

Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i przejdź do decyzji Właściwości.Kliknij opcję Usuń elementy offline, a następnie po prostu OK.Na wstążce programu Outlook 2010 kliknij kartę Wyślij/Odbierz.Kliknij opcję Aktualizuj folder.

Zalecane jest pole kuchenne DS_SITES SITENAME. Jeśli ta wartość jest rzeczywiście niewłaściwie umieszczona, zadanie synchronizacji danych nie zostało przesłane do xMatters perfekcyjnie, dopóki mój błąd nie zostanie naprawiony.

Dane są w nieprawidłowym formacie

Jak sprawdzić w odniesieniu do błędów synchronizacji?

Zaloguj się do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365, używając historii administratora. W głównym obszarze sprawdź kartę zarządzania użytkownikami. Na karcie Typowe błędy synchronizacji, podlegającej Azure AD Connect, wybierz komplikacje w obszarze Błędy synchronizacji katalogów.

Niektóre pola muszą mieć określoną wartość lub być odpowiednio sformatowane w obszarze do określonego formatu xMatters. Jeśli pole nie jest odpowiednio metodycznie uporządkowane, nie zostanie przeanalizowane, ale spowoduje poważne błędy.

Pamięć z przykładami pól ma specjalny format:

Jak naprawić błędy Directory Sync?

Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.Wybierz swoją domenę, w której kliknij Widok → Więcej funkcji.Znajdź mój obiekt użytkownika i otwórz okno dialogowe właściwości.Wybierz także instrukcję Edytora atrybutów i poszukaj UserPrincipalName.Zezwalaj na synchronizację Azure Active Directory.

Napraw wszystkie problemy z komputerem jednym kliknięciem. Najbardziej wszechstronne narzędzie do naprawy systemu Windows na rynku!