Swedish

Hur Man åtgärdar Kenmore Refrigerator-problem

Det är värt att testa dessa reparationstips om du kan få en Kenmore Refrigerator Problem Error Code på din dator.

Programvaran är ett utmärkt sätt att hålla din dator igång smidigt och skydda dig från fel.

Kontrollera en ny huvudkondensorspolar för att se till att de är smutsiga. Om alla kondensorkretsar är smutsiga, rengör dessa företag. Kondensorns fläktmotor drar ventilationen genom kondensorslingorna och luftkompressorn. Om kondensorns fläktmotor definitivt inte fungerar som den ska, kanske familjens kylskåp inte svalnar ordentligt.

Om du behöver hjälp med att reparera ditt ultimata Kenmore-kylskåp behöver du inte leta längre! Vår detaljerade Kenmore Refrigerator Felsökningsguide går över vanliga problem, ger tips och illustrerar för dig hur du läser leksaksfelkoder.

Hur återställer jag min Kenmore kylskåps kontrollpanel?

Öppna kylskåpets ytterdörr och tryck på “Ultra Ice” och “Hem” kontrollknapparna vid exakt samma tidpunkt i fem sekunder för att busa av kylskåpskontrollen. Koppla ur alla våra kylskåp från ett stadigt uttag. Anslut nätsladden till vägguttaget igen. Kylskåpet erbjuder dig nu omstartad.

Kylskåp eller frys kan inte anpassas tillräckligt
Om kylen och fryskylarna sannolikt inte kommer att svalna utan tvekan första gången, se till att apparaten är inkopplad och centrerad. Kontrollera sedan temperaturvärdena för att säkerställa att de är korrekt inställda. Se sedan till att produkten inte går ner på demos som lagrar användning för att hålla lampor och displayer utan att slösa elektricitet på kylning. För att aktivera Wear-demoläget, bläddrade du i manualen för din specifika plan. Se också till att du har Näringen brukar inte användas för bekvämt, eftersom kylskåp verkligen inte kommer att fungera ordentligt över 100 grader Fahrenheit.
Om dessa lösningar inte fungerar, fråga ditt företag om enheten har tillräckligt med punkt för att svalna. Om familjemedlemmarna nyligen har kopplats in, förutsatt att dörrarna har lämnats åtkomliga för länge, om kontrollen av klimatförhållandena inte har förändrats för mycket, om du tror att en avfrostningscykel faktiskt har utnyttjat plats, eller om en stor bit av mat har lagts till nu för tiden, i allmänhet kan det bara ta bort ett tag för enheten om du vill starta om. kyla ner. Det kan erkänna ditt kylskåp upp till 24 schema för att kyla ner till rumsvärme och upp till en halv minut för att svalna helt efter en upptiningscykel. När kylen är fantastisk och frysen är kall, se till att ventilerna från kylaren till kylen nästan aldrig blockeras. Det är också nödvändigt att kontrollera att kylskåpet faktiskt nödvändigtvis är överbelastat, eftersom jag skulle erkänna att detta stör korrekt cirkulation.
Om du hittar vem ingen av dessa lösningar inte helt löser ditt temperaturproblem, kan du behöva träffa en professionell, liksom det kan vara en inre åkomma med kylskåpet.

Fuktighet i eller kanske under kylskåpet Lite vått tillstånd i kylskåpet är vanligtvis frekvent. Om ditt eget kylskåp, särskilt som avfrostningsbrickan, är överdrivet fuktig, kan detta bero på att dörrarna möter också lämnats öppna, bostaden den förvarades i är fuktig, eller att avfrostningscykeln kan beskrivas som närmar sig slutet. I dessa rättsfall, torka bort fukten med en meningsfull handduk och se till att dörröppningarna är ordentligt stängda.

Om avfrostningsbrickan svämmar över och vatten kan samlas under frukt- och grönsaksplastbrickan eller under utsidan av ett specifikt kylskåp, kan det vara igensatt bland smuts eller is. Om en version av avloppet verkar fruset kan du prova att tina upp den med en egen hårtork eller hälla ett litet antal ljummet dricksvatten i programvaran. Om detta inte löser det allmänna problemet, kan en professionell behöva se till att du byter ut upptiningsröret och även brickan.
Om havsvatten rinner från kylskåpet igen från otvivelaktigt den vassaste lådan, men spisens avfrostningsavlopp inte är igensatt, kan en täckt inloppsventil eller systemslangar troligen vara orsaken. Allt detta måste vanligtvis också ersättas inom bara principen av en specialist

Varför mitt Kenmore-kylskåp kyler inte men kylare fungerar?

Förångarfläktens motor drar kall ren luft genom förångarkretsarna och rör sig genom kylen/frysen. Om en förångarfläkt definitivt inte fungerar, kyler inte någon frys eller kylskåp tillräckligt. Om dessa fläktblad inte roterar fritt, byt ut takfläktmotorn. Om motorn också märker onormalt ljud, byt ut den.

Problem med ismaskin plus vatten Om dina istillbehör inte gör bra isbitar kan du behöva mer kylande roll än vad din maskin kan producera, bara cirka 100 per dag. Din frys har också alltid varit för varm för att göra glassbitar ordentligt, främst på grund av att upptäckaren inte var helt stängd, apparaten bara var ansluten till det vanliga elnätet dessa dagar, eller att klimatet i frysen kan vara ovanligt högt eller låg. Dessutom kanske deras luft/vattenslang inte är ordentligt ansluten bakom personens rygg, du förstår, slangen kan vara ständigt knäckt, eller att du kanske inte kan hålla tillräckligt med vattentryck i ditt goda bostadsutrymme. För att åtgärda dessa problem kommer du förmodligen att behöva undersöka slanganslutningen för att se att det verkligen inte finns några veck, men du kan behöva ringa en VVS-tjänst för att öka vattentrycket.

Å andra sidan, hundra. Om hårdvaran inte kan producera is alls, kan det specifika programmet orsakas av varje mycket viktig orsak som nämns ovan, eller kanske maskinen inte kan vändas med hjälp av, isdetekteringssensorn/sensorn är blockerad, eller ismaskinens avstängningshandtag har fastnat. Om felsökningen inte löser problemet, kommer ismaskinen förmodligen att vara defekt och bör lagas av en fackman.
Om vingaraget inte dispenserar is kan det potentiellt bero på att dörrarna inte är stängda ordentligt, tillbehörslådan kan blockeras, dispenserns solpanel är blockerad eller att det inte finns några isbitar i maskinen. Om inget av dessa problem orsakade problem kan du behöva kontakta tillverkaren och låta reparera den extra kärnan.>< /iframe >>< /iframe >

Relaterade sidor som innehåller kodfel:
Kenmore Dishwasher Errors, Kenmore-koder, Torktumlare, Kenmore-koder, Mikrovågsugnsfel, Kenmore-koder, Zonfel, Kenmore-koder, Kylskåpsfel, Kenmore-koder, tvättmaskinsfel, Kenmore-koder, felkoder för varmvattenberedare,

felsöka problem med kenmore vinflaskkylar

Fixa alla dina PC-problem med ett klick. Det mest mångsidiga Windows-reparationsverktyget på marknaden!