Swedish

LÖST: Förslag Som Passar Att Fixa Rundll Temp Lokal Appdata.

Programvaran är ett utmärkt sätt att hålla din dator igång smidigt och skydda dig från fel.

Ibland kan din dator komma med en felkod som indikerar att vår egen rundll appdata lokal temp. Det kan finnas många anledningar till att detta rådsfel visas.Rundll-fel uppstår när du startar XP-, Windows- eller Vista-datorer, och Rundll-felet orsakas av: Felaktig radering av en DLL-lodge. Saknade DLL-fel orsakade av att bli av med den delade DLL-filen där ett program avinstalleras. En avslöjad DLL-fil har tagits bort av det specifika viruset eller trojanen, eller bör vara ohygienisk.